Xô nào sẽ đầy nước đầu tiên?

Có 7 xô nước như hình, nếu mở để nước chảy vào xô 1 thì xô nào sẽ đầy nước đầu tiên?

Câu 1:

Bình nào sẽ đầy nước trước?

>> Đáp án

Câu 2: Nếu xúc xắc di chuyển như mũi tên trong hình vẽ, tại vị trí cuối cùng, mặt trên xúc xắc có mấy chấm?

Bình nào sẽ đầy nước trước? - 1

>> Đáp án

Câu 3: Điền số thích hợp thay thế dấu hỏi chấm.

Bình nào sẽ đầy nước trước? - 2

>> Đáp án

Câu 4: Di chuyển hai que diêm để có ba hình tam giác.

Bình nào sẽ đầy nước trước? - 3

>> Đáp án

Theo Brights Side

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.