Tuần tra trong đêm âm 2 độ C

Sau mỗi phiên gác, giờ và tên của cán bộ tuần tra sẽ được lưu lại trong sổ theo dõi. Nếu phát hiện công dân xuất nhập cảnh trái phép vào ca kiểm soát của kíp nào thì kíp đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trên toàn tuyến biên giới năm 2020, bộ đội biên phòng đã ngăn chặn, xử lý 31.460 người nhập cảnh trái phép, cùng các đơn vị liên quan triển khai 15 chuyên án, khởi tố, bàn giao cho cơ quan chức năng 83 vụ với 153 cá nhân đã tổ chức, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép; xử phạt hành chính gần 2.800 người.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: