Tìm con vật khác biệt

Thứ sáu, 22/1/2021, 20:00 (GMT+7)

Trong 5 giây, liệu bạn có thể tìm ra con vật có chi tiết khác biệt so với các con còn lại trong cùng khung hình?

Câu 1:

Tìm con vật khác biệt

>>Đáp án

Câu 2:

Tìm con vật khác biệt - 2

>>Đáp án

Câu 3:

Tìm con vật khác biệt - 4

>>Đáp án

Câu 4:

Tìm con vật khác biệt - 6

>>Đáp án

Câu 5:

Tìm con vật khác biệt - 8

>>Đáp án

Câu 6:

Tìm con vật khác biệt - 10

>>Đáp án

Theo Quiz Up

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: