Thử thách cuối tuần với năm câu đố Toán học

Bạn hãy suy luận và tính toán để tìm ra đáp án cho câu đố tìm mật khẩu hay điền số thích hợp.

Câu 1: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Đố

>>Đáp án

Câu 2: Điền cặp dấu ngoặc đơn để được phép tính đúng.

Đố - 2

>>Đáp án

Câu 3: Sắp xếp các số và ký hiệu Toán học dưới đây để được phép tính có kết quả bằng 10.

Đố - 4

>>Đáp án

Câu 4: Đưa các số bên phải vào các ô xanh bên trái để được bốn phép cộng đúng (mỗi số sử dụng một lần).

Đố - 6

>>Đáp án

Câu 5: Tìm mật khẩu mở khóa theo gợi ý.

Thử thách cuối tuần với năm câu đố Toán học - 8

>>Đáp án

Theo Power of Enjoyment

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: