Sở Y tế Cà Mau than khó thanh quyết toán Bảo hiểm y tế | Thời sự

Ngày 23.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng Sa, Phó giám đốc Sở Y tế Cà Mau trước đó đã ký báo cáo nêu những khó khăn vướng mắc trong giám định, thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) đến Bộ Y tế.


Sở Y tế Cà Mau than khó thanh quyết toán Bảo hiểm y tế - ảnh 1

Sở Y tế Cà Mau vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế về tình hình “khó thanh quyết toán Bảo hiểm y tế”

Chi phí vượt nguồn BHYT năm 2018 đến nay chưa thống nhất số liệu

Đặc biệt, dự toán chi phí KCB BHYT hàng năm giao cho các cơ sở KCB không căn cứ vào dự toán giao mà căn cứ vào xác định tổng mức thanh toán. Do đó các cơ sở KCB BHYT càng tiết kiệm năm trước liền kề càng nhỏ, sẽ ảnh hưởng khi xác định tổng mức thanh toán cho năm sau để đưa vào quyết toán. 
Sở Y tế tỉnh Cà Mau cũng cho rằng việc thẩm định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT khi vượt trần, vượt nguồn phân bổ còn rất chậm. Cụ thể, đến 10.10.2020, chi phí vượt nguồn phân bổ năm 2018 chưa thanh quyết toán cấp bổ sung đầy đủ cho tỉnh và cũng chưa thống nhất về so liệu thẩm định thanh quyết giữa BHXH tỉnh với BHXH Việt Nam.

Các cơ sở KCB hạn chế… khám bệnh

Năm 2018, năm 2019 giao dự toán KCB BHYT thấp so với chi phí KCB thực tế, thời gian giao dự toán trễ (gần cuối tháng 5.2018). Vì vậy, các cơ sở gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối, sử dụng quỹ BHYT, thanh quyết toán. Mặt khác, khi chi hết số dự toán được giao thì các cơ sở KCB BHYT lúng túng, hạn chế KCB cho bệnh nhân hoặc chuyển bệnh nhân đi cơ sở y tế khác điều trị.
Việc giao dự toán hàng năm cho các cơ sở KCB BHYT để thực hiện, nhưng khi thanh quyết toán năm thì xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT theo Khoản 4 Điều 24 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ. Một số cơ sở KCB BHYT thực hiện vượt nguồn phân bổ dự toán năm 2018, nguyên nhân do giao nguồn kinh phí thấp hơn so với mức thanh toán được duyệt năm 2017, được BHXH tỉnh và cơ sở KCB BHYT thuyết minh, giải trình nguyên nhân vượt dự toán năm 2018. Nhưng đến nay vẫn chưa được BHXH Việt Nam chấp nhận đưa vào quyết toán với số tiền trên 24 tỉ đồng.
Đặc biệt, những kiến nghị của các cơ sở KCB BHYT gửi đến BHXH tỉnh, BHXH Việt Nam về nội dung giảm trừ chi phí KCB BHYT hàng quý, hàng năm, kể cả thuyết minh vượt nguồn phân bổ chưa được xem xét, giải quyết theo quy định. Thậm chí, không có văn bản trả lời mà vẫn đưa vào biên bản quyết toán để giảm trừ.


Sở Y tế Cà Mau than khó thanh quyết toán Bảo hiểm y tế - ảnh 2

Trụ sở BHXH tỉnh Cà Mau

Ngày 23.10, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại liên quan đến tình hình thanh quyết toán BHYT trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Chúng tôi đã có báo cáo vụ việc vượt nguồn đến UBND tỉnh và BHXH Việt Nam. Nói BHXH có không văn bản trả lời, vẫn đưa vào biên bản quyết toán để giảm trừ là không chính xác, vì giữa BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh đều có biên bản ký kết (năm 2019, còn BV Sản – Nhi Cà Mau chưa ký – PV). Sắp tới, UBND tỉnh Cà Mau sẽ có cuộc làm việc với Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam về thanh quyết toán BHYT”.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: