Số vụ bắt nạt trong các trường ở Nhật tăng cao kỷ lục | Giáo dục

Số vụ bắt nạt nói trên đánh dấu sự gia tăng liên tiếp trong 6 năm. Trong tài khóa 2019, kết thúc vào cuối tháng 3.2020, số vụ bắt nạt ở các trường tiểu học ở Nhật tăng thêm 50.000, lên 484.545.

Số vụ bắt nạt ở các trường THCS, THPT và trường dành cho các học sinh đặc biệt trong tài khóa 2019 lần lượt là 106.524, 18.352 và 3.075, theo cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục Nhật.

Số trường phát hiện các trường hợp bắt nạt chiếm 82,6% tổng số trường ở Nhật, tăng 1,8 điểm phần trăm.[VIDEO] ‘Tiêu diệt những kẻ bắt nạt bằng sự tử tế’

Số trường hợp bắt nạt liên quan máy tính và điện thoại thông minh xảy ra phổ biến tại các trường THPT. Kết quả khảo sát còn cho thấy 83,2% số trường hợp bắt nạt đã được giải quyết. Ngoài ra, số học sinh tự sát tại các trường tiểu và trung học giảm 15, xuống còn 317.
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: