Số ca nhiễm Covid-19, bệnh nặng tăng kỷ lục tại Hàn Quốc, xuất hiện ca nghi nghiễm Omicron

Số ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày tại Hàn Quốc đã vượt mốc 5.000 lần đầu tiên giữa lúc xuất hiện những lo ngại về biến thể mới Omicron.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.