Giáo dục

Nối âm This is, That is trong tiếng Anh Mỹ

Thứ hai, 18/9/2023, 12:42 (GMT+7)

Nếu đọc It is, This is hay That is một cách rời rạc, ta có thể bị giảm tốc độ nói, mệt mà không được tự nhiên khi giao tiếp.

Sau đây, cô Moon Nguyen, chuyên gia đào tạo phát âm tiếng Anh, hướng dẫn cách nối âm khi đọc những cụm từ này theo cách của người Mỹ.

Nối âm It is, This is trong tiếng Anh Mỹ

Moon NguyenSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.