Nhưng sai lầm của bố mẹ ảnh hưởng đến tương lai của con

Cần con thể hiện tình cảm với mình

Nhà giáo dục của Đại học Bang Michigan, Kendra cho rằng, việc bắt trẻ thể hiện tình cảm gượng ép hoặc thể hiện tình cảm khi chúng không thoải mái sẽ khiến trẻ nghĩ rằng đôi khi mình không được toàn quyền quyết định cơ thể mình.

Trẻ sẽ cảm thấy mục đích chính của nó trong cuộc sống là làm hài lòng người khác. Con bạn có thể cảm thấy nhu cầu của bản thân chỉ là thứ yếu và mình không có quyền riêng tư.

Cách nuôi dạy con sai lầm sẽ khiến sau này lớn lên, đứa trẻ nghĩ bản thân vô dụng khi không làm hài lòng người khác. Con bạn dễ cảm thấy bất an và đánh giá thấp giá trị bản thân.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: