Giáo dục

Ngành Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ nano có nặng môn Lý không?

Em học kém Vật lý nên lo ngành sẽ học nặng môn học này, mong mọi người cho lời khuyên.

Ngành Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ nano khá mới tại Việt Nam. Em học yếu môn Lý nên băn khoăn ngành học này có yêu cầu nặng về môn Lý không?

Ngoài ra, em cũng muốn biết cơ hội việc làm sau khi ra trường ra sao. Mong mọi người tư vấn cho em.

Le Thanh Vinh


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.