Nga tiếp tục tăng cường không kích miền đông Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 7.4 tuyên bố tên lửa của nước này đã phá hủy 4 kho nhiên liệu ở các thành phố của Ukraine trong đêm.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.