Năm câu đố phát hiện điểm khác biệt

Thứ tư, 16/9/2020, 19:00 (GMT+7)

Mỗi bức ảnh có một chi tiết khác biệt với tất cả số còn lại, liệu bạn có thể tìm ra trong 10 giây?

Câu 1:

Năm câu đố phát hiện điểm khác biệt

>>Đáp án

Câu 2:

Năm câu đố phát hiện điểm khác biệt - 2

>>Đáp án

Câu 3:

Năm câu đố phát hiện điểm khác biệt - 4

>>Đáp án

Câu 4:

Năm câu đố phát hiện điểm khác biệt - 6

>>Đáp án

Câu 5:

Năm câu đố phát hiện điểm khác biệt - 8

>>Đáp án

Theo Quiz Up

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: