Manulife Việt Nam bổ nhiệm ông Sang Lee làm Tổng giám đốc mới

Manulife Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Sang Lee đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, tiếp tục dẫn dắt Manulife Việt Nam trong hành trình chuyển đổi để trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường về chuyển đổi số, đặt khách hàng làm trọng tâm.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: