Sự Kiện

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.