Lá cờ trên cột cờ Lũng cú diện tích bao nhiêu m2?

Chủ nhật, 26/6/2022, 19:00 (GMT+7)

Diện tích của lá quốc kỳ trên cột cờ Lũng Cú mang ý nghĩa biểu tượng cho sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam.

Câu 1: Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh núi gì?

A. Núi Rồng (Long Sơn)

B. Núi Chúa

C. Núi thiêng

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.