Diary – [AC’s Diary] Mangata

[​IMG]
.○○○○
MANGATA
/(n.) the reflection of the moon on the water/

Mình sinh vào ngày trăng tròn (rằm)
Tên của mình có nghĩa là viên ngọc dưới lòng sông.
Nên mình chọn ❝Mangata❞ là tên cho cuốn nhật ký của mình.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.