Giáo dục

Đề thi tốt nghiệp THPT phải tuyệt đối an toàn, chính xác

Chỉ thị nêu những mặt tích cực và một số tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm qua. Trong đó, một số địa phương, đơn vị chưa thật chủ động, quyết liệt, phối hợp thiếu nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả; công tác truyền thông còn hạn chế; tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi ngày càng tinh vi, phức tạp.

Chỉ thị của Thủ tướng: Đề thi tốt nghiệp THPT phải tuyệt đối an toàn, chính xác   - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phải tuyệt đối an toàn, chính xác

Để tổ chức tốt kỳ thi và tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó, tập trung vào một số trọng tâm.

Bộ GD-ĐT ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non; bảo đảm đề thi tuyệt đối an toàn, chính xác, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi và tuyển sinh.

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức kỳ thi và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức kỳ thi bảo đảm đúng quy định, chính xác, an toàn; phối hợp với Bộ Công an, các địa phương phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi.

Tập trung thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi và tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương; mhủ động có phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức kỳ thi, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bất thường; triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh theo hướng dẫn của cơ quan y tế;

Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở các điểm thi, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới, hải đảo.

Bộ LĐ-TB-XH ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi  tăng cường phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi.

Bộ Y tế chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; chuẩn bị nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm khám chữa bệnh cho thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi.

Chỉ thị cũng giao T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn và hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi. 

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.