Đáp án bài toán tìm mã số cho búp bê

Để giải bài toán tìm mã số cho búp bê, bạn có thể tìm quy luật thông qua việc sử dụng liên tiếp các phép trừ.

Đề bài:

Bảy búp bê được gắn mã số theo một quy luật Toán học. Bạn hãy tìm ra quy luật đó để tìm ra mã số búp bê cuối cùng.

Đáp án bài toán tìm mã số cho búp bê

Đáp án:

Cách đơn giản nhất là sử dụng phép trừ các số cạnh nhau và thực hiện 3 lần cho dãy số “mẹ” và hai thế hệ “con”, hay gọi là “đào 3 tầng hầm”.

Đáp án bài toán tìm mã số cho búp bê - 1

Áp vào hình đã cho ở đề bài ta có:

Đáp án bài toán tìm mã số cho búp bê - 2

Trần Phương

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.