Đã có điểm chuẩn lớp 10 trường, lớp chuyên TP.HCM, thí sinh xem tại đây

Ngày 27.6, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường, lớp chuyên, tiếng Anh tích hợp năm học 2022 – 2023. 

  • Hôm nay công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp, học sinh cần lưu ý gì?
  • Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM sẽ tăng hay giảm?
  • Đã có điểm thi lớp 10 TP.HCM, thí sinh tra cứu tại đây

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.