Bài toán ‘tam giác vàng’ mở két

Bạn có thể giải mã bài toán được dùng để huấn luyện cho đội tuyển khối 7-8 dự kỳ thi Toán học Trẻ Quốc tế IIMC 2022.

Đề bài:

Một két sắt có mật mã gồm 7 chữ số được ẩn giấu trong các đại lượng của “Tam giác vàng ABC”. Biết độ dài 3 cạnh của “Tam giác vàng ABC” là 3 số nguyên dương và đường tròn đi qua 3 đỉnh A, B, C có bán kính là 3,125.

1. Xác định độ dài 3 cạnh, chu vi và diện tích của “Tam giác vàng ABC”.

2. Giả sử mật mã két sắt gồm 7 ô chứa dữ liệu của “Tam giác vàng ABC”, mỗi ô chứa đúng 1 chữ số trong đó 3 ô liên tiếp chứa 3 chữ số biểu thị độ dài 3 cạnh, 2 ô liên tiếp chứa 2 chữ số biểu thị chu vi và 2 ô liên tiếp chứa 2 chữ số biểu thị diện tích (các số biểu thị đều đọc từ trái sang phải). Nếu biết kết quả đúng của câu 1 và cứ sau 1 phút nhập được đúng một mật mã hợp lệ gồm 7 chữ số thì sau tối đa bao nhiêu phút két sẽ được mở?

Bài toán tam giác vàng mở két

Trần Phương

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.